[Translate to Französisch:] Ansprechpartner Gassmann
[Translate to Französisch:] Ansprechpartner bei Gassmann Trucks

Vos interlocuteurs chez Gassmann

Direction

Helmut Gassmann
Tel: +49 (0) 551 / 82 02 24
h.gassmann(at)gassmann-gmbh.com

 

 

Directeur des ventes

Jens-Wolfgang Engelage
Téléphone: +49 (0) 551 / 82 02 37
engelage(at)gassmann-gmbh.com

 

 

Centrale / Douanes

Anna Müller
Téléphone: +49 (0) 551 / 82 02 0
info(at)gassmann-gmbh.com

 

Gernaby United Kingdom

Vente

[Translate to Französisch:]

Carsten Gellermann
Téléphone: +49 (0) 551 / 82 02 59
gellermann(at)gassmann-gmbh.com

 

Gernaby 

Vente

Miguel Becker
Téléphone: +49 (0) 551 / 82 02 30
becker(at)gassmann-gmbh.com

Germany United Kingdom Polen

Vente

Alexander Scholz
Téléphone: +49 (0) 551 / 82 02 32
stolz(at)gassmann-gmbh.com

 

Vente

Sebastian Reinhardt
Téléphone: +49 (0) 551 / 82 02 16
reinhardt(at)gassmann-gmbh.com

 

 

Vente / Médiation

Carlos Haupter
Téléphone: +34 666 49 28 91
info(at)gassmann-gmbh.com

 

Deutsch Spanisch

Chef d'atelier

Karsten Koschel
Téléphone: +49 (0) 551 / 82 02 0
koschel(at)gassmann-gmbh.com

 

Deutsch English

Maître mécanicien automobile

Eric Seitz
Téléphone: +49 (0) 551 / 82 02 0
seitz(at)gassmann-gmbh.com

 

Deutsch English

Comptabilité

Tanja Franke
Téléphone: +49 (0) 551 / 82 02 31
franke(at)gassmann-gmbh.com

 

Deutsch English

Comptabilité

Jessica Schönitz
Téléphone: +49 (0) 551 / 82 02 66
schoenitz(at)gassmann-gmbh.com

 

Deutsch English

 

Administration du système

Jörg Nebelung
Téléphone: +49 (0) 551 / 82 02 23
nebelung(at)gassmann-gmbh.com

 

Deutsch

Gestion immobilière

Oliver Kulp
Téléphone: +49 (0) 551 / 82 02 13
kulp(at)gassmann-gmbh.com

Deutsch English